Swedish Match, Göteborg

I nära samarbete med Work-Shop Retail som hållit i helentreprenaden av projektet har jag utformat butikskonceptet till Swedish Matchs nya konsept och första butik i Göteborg. I detta projekt har jag ritat och designat all butiks- och café inredning och tagit fram all möblering och färgsättning.