Swedish Match, Svenskt snus Shop-in-Shop, Strömstad: Uppdrag

I nära samarbete med de duktiga medarbetarna på Work-Shop har jag utformat butikskonceptet till Swedish Matchs andra butik i Strömstad Nordby shoppingcenter. I detta projekt har jag ritat och designat butiks- och café inredningen och tagit fram  möbler och färgsättning. Efter att ha utvecklat den liggande exponeringen av snusstockar på Birka Cruises båten och tagit fram idén till dessa ”försäljningsautomaterna” så utvecklades detta i Strömstad butiken och fick även varumärkesytor så varumärkena kan profilera sig. Har även utformat världens första snuslabb som finns på plan 2 i butiken. Trots att Stockholmsbutiken och Strömstadsbutiken är väldigt olika typer av butiker så finns det en röd tråd i materialen som gör att man känner att det är en Svenskt snus butik.