Swedish Match, Svenskt snus Shop-in-Shop, Birka Cuises: Uppdrag

I samarbete med Work-Shop Retail som hållit i helentreprenaden av projektet har jag utformat ett shop-in-shop konceptet till Swedish Match. I detta projekt fanns det två utmaningarna, det får inte se tomt ut i hyllorna och snusstockarna inte ska inte ramla. Detta ledde till att jag utformade en liggande exponeringen av snusstockarna som matas fram i ett slutet system där man bara ser en stock i taget och har möjlighet att ha information om produkten också.