Swedish Match, Svenskt snus butik, Kungsgatan 3 Stockholm: Uppdrag

I nära samarbete med Work-Shop Retial som hållit i helentreprenaden av projektet har jag utformat butikskonceptet till Swedish Matchs första butik vid Stureplan. I detta projekt har jag ritat och designat all butiks- och café inredning och tagit fram all möblering och färgsättning.