3: UPPDRAG

I samarbete med Work-Shop Retail som hållit i helentreprenaden av projektet och kunden 3 har jag utformat deras nya butikskoncept. I detta fall ville kunden bevara inredningen på vägg men utveckla den och även utveckla sättet att sälja sina produkter för att kunna ha mer merförsäljning och samexponering av produkterna.
I detta projekt har jag ritat och designat inredningen och tagit fram möbler och färgsättning.