Swedish Match, fabriksbutik i Göteborg: Uppdrag

I nära samarbete med Work-Shop och deras duktiga medarbetare som hållit i helentreprenaden av projektet har jag utformat konceptet till fabriksbutiken i Swedish Matchs fabrik i Göteborg. I detta projekt har jag ritat och designat  inredningen och tagit fram möbler och färgsättning.