Telenor: Uppdrag

I nära samarbete med Work-Shop som hållit i helentreprenaden av projektet har jag  varit med och tagit fram Telenors test butikskonceptet. I detta projekt har jag ritat inredning och Work-shop retail har utformat inredningskoncept och all butikskommunikation.